Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561

 

ประกาศเผยแพร่เผนการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเอกซเรย์คอมฯ
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมฯ(ส่วนที่1)
ร่างประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมฯ(ส่วนที่2)
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา คอมพิวเตอร์จำนวน 9 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ
 

We have 23 guests and no members online