Up

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค(วัตถุดิบอาหาร)
ประกาศการประมูลขายทอดตลาดอาคารดำนวยการเก่า(อาคารตึกเหลือ)
ประกาศเผยแพร่แผน วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกวดราคาซื่้้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาCBC
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2รายการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์2รายการ
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย
 

We have 30 guests and no members online