Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 24 อัตรา
ประกาศรับสมัครขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบใบสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
 

We have 9 guests and no members online