Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
แบบใบสมัครตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ฺ
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป
ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
 

We have 9 guests and no members online