Up

รับสมัครงาน/รับย้าย/รับโอน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานซักฟอก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งพนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่งานยานพาหนะ
 

We have 10 guests and no members online