นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมในกิจกรรม

โรงเรียนผู้สูงอายุ โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลดำเนินสะดวกได้จัดโครงการอบรม วันที่ 7 มีนาคม 2561

We have 15 guests and no members online