นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมต้อนรับ

อาจารย์วันชัย รวยอารี และคณะศิษย์ และเพื่อนเบญจมราชูทิศ ห้อง 5/1 พ.ศ.2521ในโอกาสมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล จำนวน 4 รายการ มูลค่า 2,380,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 ทุน 4 ปี เป็นเงิน 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก วันที่ 11 มีนาคม 2561

We have 14 guests and no members online