Open menu
Up

รับสมัครงาน โอน ย้าย ตำแหน่งต่างๆ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการรายงานตัวลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 21 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) จำนวน 28 อัตรา
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 4 พ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 19 พ.ย.64
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 30 พ.ย. 2564
 
 
Powered by Phoca Download