Open menu

คนไทยช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  1. ผู้บริจาค
  2. รายละเอียด

คุณวีณา ศรีสำราญ 

 

นายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อปลั่ง ศรีสำราญ อายุ 83 ปี (บิดาคุณวีณา ศรีสำราญ พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง)

เจ้าภาพมีจิตศรัทธามอบเงินเพื่อร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก จำนวนเงิน 100,000 บาท วันที่ 9 กันยายน 2564

  1. ผู้บริจาค
  2. รายละเอียด

บริษัท พี.วาย.ไทยฟรุต จำกัด

มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก โดยมี นพ.สันติ สุขหวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งบริจาค กล้องวงจรปิด 1ชุด 16 ตัว ,ระบบเมนไฟฟ้าสำหรับแสงสว่าง, โคมไฟสปอท์ไลท์ 200W 14 ชุด และระบบเสียงตามสาย ให้กับโรงพยาบาลสนามดอนกรวย (รพ.ดำเนินสะดวก) วันที่ 9 กันยายน 2564

  1. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

นพ.สุพจน์ จิรราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen concentrator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2564

หน้าแรก