Open menu

คนไทยช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

  1. ผู้บริจาค
  2. รายละเอียด

มูลนิธิกำธร-มาลี พูนศักดิ์อุดมสิน

 

มีจิตศรัทธามอบเครื่อง Portable X-ray ยี่ห้อ Sedecal รุ่น SPLL-HF4.0 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 645,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลดำเนินสะดวก โดยมี นพ.สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วย พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลดำเนินสะดวก และคณะให้การต้อนรับและรับมอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2564

  1. ผู้บริจาค
  2. รายละเอียด

เพ็ญ ช่วนเส็ง พยาบาลวิชาชีพ

คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลดำเนินสะดวก ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่กิมเอ็ง ช่วนเส็ง มารดาคุณจันทร์เพ็ญ ช่วนเส็ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานห้องผ่าตัดโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ทางเจ้าภาพมีจิตศรัทธาบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาล จำนวน 100,000 บาท เพื่ออุทิศให้กับคุณแม่กิมเอ็ง ช่วนเส็ง โดยมี นพ.สันติ สุขหวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

  1. โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

นพ.สุพจน์ จิรราชวโร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen concentrator) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและมีจำนวนไม่เพียงพอ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3 กันยายน 2564

หน้าแรก